Bazy własne

Bazy danych Archiwum Państwowego w Lublinie

Nazwa Opis Uwagi
Bazy opracowane w NDAP
Afisz Ewidencja plakatów i druków ulotnych Lublin
ELA Ewidencja Ludności w Archiwach
IZA Inwentarze zespołów baza zamknięta w 2008 r.
Mapy Ewidencja zasobu kartograficznego Lublin
Mikrofilm Ewidencja mikrofilmów Lublin
Nadzór Jednostki pod nadzorem archiwalnym
Pradziad Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego Lublin
Przechowawcy dokumentacji osobowo-płacowej Ewidencja przechowawców i miejsc przechowywania Lublin
Sezam Ewidencja zasobu Archiwum baza zamknięta w 2008 r.
Suma Rejestracja użytkowników pracowni naukowej
Topograf Inwentarz topograficzny zasobu
Bazy własne
Akta metrykalne Dubienki Wpisy w księgach metrykalnych wyznania rzymskokatolickiego z lat 1704-1867 Lublin
Bibliar Katalog zbiorów bibliotecznych Radzyń
Biblioteka KW Rejestr księgozbioru pozostałego po KW PZPR w Lublinie Lublin
DAEWOO DDS Dokumentacja osobowa Daewoo Motor Polska DDS przekazanej Archiwum Depozytowemu Lublin
DAEWOO Karty Karty wynagrodzeń Daewoo Motor Polska Lublin
DAEWOO System Dokumentacja osobowa Daewoo Motor Polska Lublin
DNIOT Zespoły akt  zawierające informacje do badań genealogicznych Radzyń
Dzieci Zamojszczyzny Wysiedlenia z Zamojszczyzny podczas okupacji niemieckiej Lublin
EKW Ewidencja ksiąg wieczystych Kraśnik
Geneba Zespoły akt  zawierające informacje do badań genealogicznych Lublin
Gmina żydowska Skorowidz członków gminy żydowskiej w okresie międzywojennym Radzyń
Hipoteka Alfabetyczny spis ksiąg hipotecznych (Chełm, Włodawa) Chełm
Inwentarz plakaty Inwentarz zbioru plakatów i druków ulotnych KW PZPR w Białej Podlaskiej Radzyń
JOP Informacje na temat spraw związanych z przechowalnictwem Kraśnik
Junak Indeks osobowy akt Powszechnej Organizacji Służba Polsce Lublin
Kolegiata Indeks do akt stanu cywilnego kolegiaty lubleskiej z lat 1813-1820 Lublin
Komuniści Osoby oskarżone o działalność komunistyczną przed Sądem Okręgowym w Białej Podlaskiej oraz Sądem Okręgowym w Siedlcach Wydz. Zam. w Białej Podlaskiej (1919-1939) Radzyń
Księgi meldunkowe Wpisy w księgach meldunkowych miasta Lublina Lublin
Kwerendy Rejestracja kwerend prowadzonych przez Archiwum Lublin
LFMR Dokumentacja osobowo-płacowa Lubelskiej Fabryki Maszyn Rolniczych Lublin
Majdanek Chełmianie Alfabetyczny spis osób, które przebywały w obozie zagłady na Majdanku Chełm
Majdanek Wykaz osób osadzonych w obozie otrzymujących paczki Lublin
MAK Katalog biblioteczny Lublin
Mojżesz Indeks do akt stanu cywilnego wyznania mojżeszowego m. Lublina Lublin
POLSKONE Dokumentacja osobowo-płacowa POLSKONE Lublin
Pomoce archiwalne Informacje o pomocach archiwalnych Lublin
Powroty Alfabetyczny spis osób powracających po II wojnie światowej m. in. z obozów, robót przymusowych Chełm
Prohand Dokumentacja osobowa Spółdzielczej Korporacji Handlowej PROHAND w Świdniku Lublin
Przesiedleńcy do GG Wykaz imienny przesiedleńców z Pomorza i Wielkopolski do GG Lublin
PZPR listy płac Listy płac pracowników PZPR Lublin
PZPR pracownicy Wykaz pracowników PZPR Lublin
PZPR premia jubileuszowa Wykaz pracowników KW PZPR w Lublinie i jednostek podległych otrzymujących nagrody jubileuszowe Lublin
PZPR towarzysz Lublin Spis członków PZPR skreślonych, wydalonych i zmarłych (rejon Lublin miasto) Lublin
PZPR towarzysz Chełm Spis członków PZPR (Chełm) Lublin
Repatriant Indeks osobowy do akt Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Lublin, Kraśnik
RGO Lublin Indeks osobowy do akt Rady Głównej Opiekuńczej Lublin
Robotnicy przymusowi Wykaz osób wywiezionych do Rzeszy Lublin
Sąd ziemski lubelski Zestawienie roków sądowych od 1409 r. do poczt. XVI w. Lublin
Spółdzielcze Zakłady Meblarskie Dokumentacja osobowa Spółdzielczych Zakładów Meblarskich Lublin
SPR Fajsławice Dokumentacja osobowa i płacowa Spółdzielni Produkcji Rolnej w Fajsławicach Lublin
Sybiracy Spisy osób powracających do kraju z ZSRR (akta Państwowego Urzędu Repatriacyjnego) Lublin
Urzędnicy RGL Wykaz „stanów służby” urzędników Rządu Gubernialnego Lubelskiego 1867 – 1918 Lublin
WIZA 1 Rzeczowo-chronologiczny spis mat. archiwalnych Kraśnik
WOKA Dokumentacja osobowo-płacowa WOKA Lublin
Wysiedlenia Rejestr ludności wysiedlonej z Lubelszczyzny Lublin
Zabużanie Kraśnik
Zakłady pod zarządem niemieckim Wykaz zakładów z terenu dystryktu lubelskiego Lublin
Źródła do historii wsi Źródła do historii wsi w księgach grodzkich i ziemskich chełmskich Lublin
Żydzi Indeks Żydów przebywających w getcie lubelskim Lublin
Życie KFWM Spis numerów “Życia KWFM” Kraśnik

 

-->