Lublin po bombardowaniu 9 września 1939 roku. Album fotografii, oprac. P. Dymmel, T. Rodziewicz, Lublin 2012, ss. 168, ISBN 978-83-926895-2-2; 978-83-62421-61-9