Tom I

Elżbieta Błotnicka-Mazur, Projekty architektoniczne Bohdana Kelles-Krauzego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, Lublin 2011, ss. 335, ISBN 978-83-926895-8-4

-->