“Co gryzie archiwistę?” – spotkanie dla archiwistów zakładowych, 29.09.2023

Archiwum Państwowe w Lublinie w dniu 29 września 2023 r. organizuje obchody Dnia Archiwisty, ustanowionego decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Jest to święto mające podkreślić funkcję archiwów i rolę archiwistów we współczesnym społeczeństwie. W tym roku planujemy zorganizować spotkanie z archiwistami zakładowymi połączone z seminarium na temat najważniejszych aspektów ich pracy.

Tematy poruszane przez prelegentów dotyczyły będą m.in. porządkowania akt, ich technicznego zabezpieczania oraz postępowania w przypadku niefortunnych wydarzeń. Po części seminaryjnej, która odbędzie się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewidziane są wycieczki po Archiwum Państwowym w Lublinie oraz punkty konsultacyjne dotyczące uzgadniania normatywów, brakowania i ekspertyz archiwalnych, przejmowania akt oraz konserwacji.

Przygotowywane spotkanie jest nieodpłatne i skierowane do wszystkich archiwistów zakładowych pracujących zarówno w jednostkach państwowych, jak i samorządowych, a zdobyta przez nich wiedza i możliwość wymiany doświadczeń przyczyni się do podniesienia kompetencji w zakresie kształtowania i zabezpieczenia narodowego zasobu archiwalnego.

-->