Zebrania naukowe

Plan zebrań naukowych w 2016 r.

Kwiecień

Ida Kłak, Inwentarze i testamenty w aktach notarialnych jako źródło do badań historycznych (na przykładzie wybranych akt notariuszy lubelskich)

Maj

Renata Gąsior, Problemy zarządzania dokumentacja masową na przedpolu archiwalnym

Czerwiec

Robert Jop, Archiwa miejskie w okresie staropolskim

Wrzesień

Dariusz Magier, Metodyka opracowania akt PZPR w Archiwum Państwowym w Lublinie. Doświadczenia i wyzwania

Październik

Karol Szejgiec, Przedwojenna i powojenna Polska w świetle konspektów wystąpień propagandowych PPR

Listopad

Piotr Romanowski, Rola archiwów państwowych w ewidencjonowanym niepaństwowym obszarze archiwalnym

 

Zebrania naukowe odbywają się w Sali Konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13. Wstęp wolny.

Dokładne daty zebrań podawane będą z wyprzedzeniem w Aktualnościach na stronie internetowej APL.

Zapraszamy!


 

-->