Oferta edukacyjna – oddział w Chełmie

▐ Pamięć zaklęta w zbiorach. Z wizytą w chełmskim oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie.

Archiwa i ich rodzaje, zasób archiwalny Oddziału w Chełmie, w tym materiały do dziejów Chełma i Ziemi Chełmskiej, wydawnictwa informujące o zasobie – Przewodnik po zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Lublinie. Zadania archiwów. Korzystanie z materiałów archiwalnych.

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów


▐ Drzewo genealogiczne. Historia pewnej rodziny.

Co to jest genealogia. Źródła do badań genealogicznych i biograficznych ze szczególnym uwzględnieniem akt stanu cywilnego. Prezentacja XX-wiecznych materiałów archiwalnych z danymi o  osobach związanych z Chełmem i okolicą  (księgi ludności stałej, rejestry mieszkańców, domowe książki meldunkowe oraz różnego rodzaju wykazy i ewidencje ludności). Próba sporządzenia tablicy genealogicznej ukazującej relacje między członkami rodziny.

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów


▐ Dokumenty i ich wartość. Przechowywanie i niszczenie dokumentacji.

Definicja dokumentu jako świadectwo faktu, wydarzenia sporządzonego w formie właściwej dla danego czasu i miejsca. Historia dokumentów. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna. Zasoby archiwów domowych. Zasady i okresy przechowywania oraz niszczenia dokumentacji, jej wartościowanie, zasady ochrony danych osobowych. Praca z dokumentami archiwalnymi.

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów


▐  I wojna światowa. Materiały archiwalne do dziejów w chełmskim zasobie archiwalnym

W dniach 3-29 września 2014 r. zwiedzanie pod kierunkiem archiwisty wystawy związanej z wydarzeniami wojennymi (m. in. pocztówki z widokiem zniszczeń wojennych oraz żołnierzy armii austrowęgierskiej i niemieckiej, obwieszczenia, dokumenty urzędów gmin). Prezentacja dokumentów z lat 1914-1918 przechowywanych w zasobie chełmskiego Archiwum, szczególnie zachowanych w aktach miasta Chełma, chełmskich gmin, oraz aktach notariuszy.

Grupa docelowa: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

-->