Wojna 1920 r. Plakaty i afisze z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie

Bij Bolszewika!plakat z 1920 r., 470 x 640 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 43
Ludu polski chwyć za broń!plakat z 1920 r., 500 x 690 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 44
Potwór bolszewickiplakat z 1920 r., 315 x 460 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 45
Odezwa O czem wszyscy wiedzieć musicie1920 r., 480 x 640 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 46
Do broni! Tak wygląda wieś polska zajęta przez bolszewikówplakat z 1920 r., 310 x 450 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 187
Druk Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie
dotyczący sposobu wnoszenia ofiar na rzecz Komitetu, 1920 r
.320 x 570  mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 188
Odezwa Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie
do ludności województwa lubelskiego,  1920 r.
470 x 630 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 189
Afisz Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie
informujący o siedzibie i strukturze Komitetu, 1920 r.
470 x 630 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 190
Do broni! Ojczyzna was wzywa!plakat z 1920 r., 700 x 1000 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 191
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z 14 lipca 1920 r.
w sprawie sądów doraźnych na dezerterów
470 x 630  mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 192
Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z 15 lipca 1920 r.
w przedmiocie rekwizycji siodeł na terenie województwa lubelskiego
470 x 630 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 193
Wstąp do wojska broń Ojczyzny!plakat z 1920 r., 735 x 1090 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 194
Afisz zachęcający do wstąpienia do armii polskiej z 1920 r.470 x 620 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 195
Ulotka z 1920 r. dotycząca tępienia dezercji oraz zakazu kupna odzieży i sprzętu wojskowego310 x 450 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 196
Odezwa Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie do ludności miasta Lublina
z 23 sierpnia 1920 r. dotycząca zachowania spokoju w związku z sytuacją na froncie
310 x 480 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 197
Obwieszczenie z 9 lipca 1920 r. dotyczące zgłoszeń ochotników
na terenie województwa lubelskiego
520 x 690  mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 199
Obwieszczenie z 4 lipca 1920 r. o przepisach dotyczących werbunku do armii ochotniczej470 x 640  mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 200
Odezwa z 1920 r. do Kaszubów w sprawie obrony kraju300 x 430 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 201
Odezwa z 25 sierpnia 1920 r. do ludności województwa lubelskiego
wzywająca do wstępowania do Straży Obywatelskiej
475 x 630  mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 202
Nam twierdzą będzie każdy prógplakat Karola Mackiewicza z 1920 r., 500 x 700 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 203
Odezwa Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego
z 3 lipca 1920 r. dotycząca dobrowolnego zaciągu w szeregu armii
375 x 630 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 204
Biuletyn Prasowy nr 13 Referatu polityczno-prasowego Dowództwa 3 Armii
z 19 sierpnia 1920 r.
(s. 3)205 x 340 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 637
Wróg u bram! Na szaniec!afisz z 1920 r., 650 x 500 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 205
Stój! Czytaj!Odezwa Polskiego Czerwonego Krzyża w sprawie pomocy materialnej
oraz wstępowania w szeregi armii polskiej, 6 sierpnia 1920 r., 480 x 645 mm;
Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 206
Wezwanie Wojewody Lubelskiego z 23 września 1920 r. informujące o ogłoszeniu abolicji
dla dezerterów, którzy dobrowolnie zgłoszą się do służby wojskowej
310 x 480 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 207
Biuletyn Prasowy nr 12 Referatu polityczno-prasowego Dowództwa 3 Armii
z 18 sierpnia 1920 r.
(s. 1)205 x 340 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 636
Biuletyn Prasowy nr 12 Referatu polityczno-prasowego Dowództwa 3 Armii
z 18 sierpnia 1920 r.
(s. 2)205 x 340 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 636
Biuletyn Prasowy nr 13 Referatu polityczno-prasowego Dowództwa 3 Armii
z 19 sierpnia 1920 r.
(s. 1)205 x 340 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 637
Biuletyn Prasowy nr 13 Referatu polityczno-prasowego Dowództwa 3 Armii
z 19 sierpnia 1920 r.
(s. 2)205 x 340 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 637
Biuletyn Prasowy nr 13 Referatu polityczno-prasowego Dowództwa 3 Armii
z 19 sierpnia 1920 r.
(s. 4)205 x 340 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 637
Ulotka Zjednoczenia Młodzieży Narodowej Studentów Uniwersytetu Lubelskiego
z 7 lipca 1920 r. wzywająca do wstępowania do Armii Ochotniczej
140 x 85  mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 1028
Ulotka Zjednoczenia Młodzieży Narodowej Studentów Uniwersytetu Lubelskiego
z 7 lipca 1920 r. wzywająca do wstępowania do Armii Ochotniczej
140 x 85  mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 1029
 Ulotka Związku Strzeleckiego z 8 lipca 1920 r. wzywająca do wstępowania do Armii Ochotniczej

135 x 90 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 1030

 

 Ulotka Związku Strzeleckiego wzywająca do pomocy materialnej, 1920 r.

130 x 90 mm; Zbiór afiszów i druków ulotnych 1861-1944, sygn. 1031

 

 

Data dodania: 2010-08-18 11:15:07

-->