Zoologia, myślistwo, łowiectwo

Myślistwo i łowiectwo znane człowiekowi było już od zamierzchłych czasów. W czasach pierwotnych było ono niezbędne do przeżycia, ponieważ ludzkość nie znająca hodowli i uprawy, nie miała innych możliwości zdobycia pożywienia. Po zdobyciu przez człowieka wiedzy odnośnie wspomnianych przed chwilą metod pozyskiwania żywności, polowania przestały być niezbędne. Stały się one natomiast rozrywką dla rycerstwa a następnie szlachty i ziemian. Pozyskiwanie pożywienia z polowań stało się dodatkowym sposobem na zaopatrywanie armii w czasie toczących się na przestrzeni lat wojen. Zmieniało się też prawo łowieckie, które od lat było bardzo restrykcyjne i surowe. Polowanie bez zgody właściciela na jego terytorium, karane było śmiercią. W okresie rozbiorów zmieniono nieco prawo łowieckie, dodając do niego okresy ochronne zwierząt i większą swobodę w zakresie możliwości polowań. Nadal jednak pozostawały one rozrywką jedynie wyższych warstw społecznych. Równolegle z rozwojem myślistwa szła również zoologia. To dzięki niej możliwe było poznanie rytmu funkcjonowania danego gatunku zwierząt, jego zwyczaje, występowanie oraz fizjologię. Wypisy Antoniego Mikoszewskiego poświęcone kwestiom myślistwa i zoologii dostarczają nam wiedzy o niektórych gatunkach zwierząt jak lisy, kaczki, tchórze czy łasice i metodach polowania na nie.


Rękopisy Antoniego Mikoszewskiego z zakresu zoologii i myślistwa, ABS, sygn. 423


Charakterystyka lisa, metody polowania, instrukcje wytwarzania przedmiotów użytecznych przy polowaniu na lisy


Wskazówki do polowań na kaczki


Materiały archiwalne, odręczny szkic

Odręczny szkic Antoniego Mikoszewskiego przedstawiający lwa


Charakterystyka tchórza i łasicy, metody polowania, instrukcje wytwarzania przedmiotów użytecznych przy polowaniu na tchórze i łasice


-->