Technika, wynalazczość

Żaden z wcześniejszych okresów historycznych nie przyniósł takiej ilości wynalazków jak wiek XIX. Wynalezienie maszyny parowej oraz elektryczności zrewolucjonizowało świat, i nadało mu zupełnie nowy wymiar. Ale nie tylko te wynalazki wpłynęły rewolucyjnie na życie ówczesnych ludzi. Nie można zapomnieć o rozwoju hutnictwa i metalurgii stali, rozpowszechnienia produktów ropopochodnych oraz diametralnej zmianie środków komunikacji. W ten sposób rewolucja przemysłowa zmieniła świat czyniąc go bardziej przyjaznym do życia. Telefon, żarówka, maszyna do szycia, lodówka, pralka to przedmioty bez, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie się obejść, a które zostały wynalezione i opatentowane w XIX w. Antoni Mikoszewski wiele uwagi poświęcał nowinkom technicznym i sam osobiście angażował się w proces projektowania nowych przedmiotów. Wśród wypisów poświęconych technologii możemy odnaleźć przepisy na zastosowanie fosforu, olejów do lamp, odręcznie rysowane projekty kloszy do lamp, wasągów (powozów), lin, zbrojowień na strzelby oraz narzędzi rolniczych.


Materiały Antoniego Mikoszewskiego dot. wyrobu różnych przedmiotów i substancji, wynalazków, itp., ABS, sygn. 428


Wskazówki dotyczące wykorzystania fosforu


Uwagi dotyczące zastosowanie olejów do lamp


Materiały archiwalne, odręczny szkic

Odręczny rysunek projektu klosza do lamp


Materiały archiwalne, rękopis, odręczny szkic

Projekt konstrukcji wasągu (powozu) saskiego


Projekty modeli wasągów (powozów)


Materiały archiwalne, rękopis

Instrukcja wytworzenia trwałego oleju do lamp bez szkodliwego dymu


Projekty modeli zbrojowień na strzelby


Materiały archiwalne, rękopis, odręczny szkic

Projekt drapacza rolniczego z Korespondenta Rolniczego Warszawskiego z dnia 10 III 1855 r.


-->