Rzemiosło, farbiarstwo, zdobnictwo

Zainteresowania Antoniego Mikoszewskiego w zakresie rzemiosła dotyczyły głównie farbiarstwa oraz zdobienia i malowania przedmiotów. W obszernych przepisach znajdujemy sposoby na wytwarzanie złotego atramentu, pokostu, farb w różnych kolorach służących do malowania zarówno budynków jak i wykorzystywania w sztukach plastycznych, farbowania tkanin oraz malowania, lakierowania i zdobienia przedmiotów różnego rodzaju. Spora część szczegółowych wskazówek dotyczy barwienia wyrobów glinianych, szklanych, metalowych i skórzanych, w tym naczyń, odzieży czy ozdobnych bibelotów. W tym zbiorze znajdują się dodatkowo materiały nie będące bezpośrednim wytworem samego Mikoszewskiego. Są to materiały powstałe przy współpracy z rzeźbiarzem Tomaszem Oskarem Sosnowskim, przepisy farbiarskie Tadeuszowej Ilińskiej czy też wypisy z „Dziennika Rękodzieł i Handlu”, Petersburg 1826, nr. 9.


Wypisy technologiczne roku 1840 [Antoniego Mikoszewskiego], ABS, sygn. 426


Wskazówki techniczne dotyczące malowania wyrobów glinianych i szklanych oraz barwienia przedmiotów skórzanych


Rękopisy Antoniego Mikoszewskiego dot. wyrobu, farb, tuszów i lakierów, sposobów barwienia w pracach artystycznych i rzemieślniczych, ABS, sygn. 427


Materiały archiwalne, rękopis, próbka ataramentu

Przepis na złoty atrament


Materiały archiwalne, rękopis, próbki kolorów

Próbnik barwy Karmin płynny


Przepisy dotyczące wytwarzania farb odpornych na wodę


Instrukcje barwienia czaszy do picia, butelek oraz jaszczyków podróżnych na masło i potrawy


Przepisy dotyczące sporządzania farb i lakierów oraz instrukcje dotyczące tworzenia pędzli malarskich i pudełek na farby


Materiały archiwalne, rękopis

Przepis na wytwarzanie pokostu


Próbki farbowanych skór


-->