Religia, magia, zjawiska nadprzyrodzone

Czasy oświecenia i rewolucji przemysłowej przyniosły znaczącą zmianę podejścia ludzi do religii. W przypadku elit postępowała stopniowa laicyzacja ale i coraz większa chęć poznania religii od strony naukowej. Wśród niższych warstw społecznych, szczególnie wśród chłopstwa, religia wciąż odgrywała kluczowe znaczenie w życiu codziennym, co wynikało z tradycji i przywiązania. Niestety pobożność nie szła w parze z wiedzą na temat podstawowych prawd wiary, znajomości sakramentów, symboli religijnych czy treści modlitw. Równolegle z religijnością ludu istniała wiara w zabobon, gusła i czary. Wiara w demony, upiory i duchy oraz praktyki odczyniania uroków i łamania klątw były na porządku dziennym podobnie jak uczestnictwo w roratach, nieszporach, gorzkich żalach czy drogach krzyżowych. W swojej twórczości Antoni Mikoszewski zadał sobie trud sporządzenia spisu „… rozmaitych w świecie wiar, sekt, wyznań i odszczepieństw oraz bałwochwalstw i niektórych wieszczb zabobonów starożytnych”. Znajdziemy w nim opisy sekt, wyznań i religii a nawet charakterystyki takich dziedzin jak mistycyzm czy nekromancja.


Rękopisy Antoniego Mikoszewskiego z zakresu historii, religii, sztuki, spraw publicznych, ABS, sygn. 419


Materiały archiwalne, rękopis

Tablica świąt ruchomych w latach 1852-1862


Materiały archiwalne, rękopis

Charakterystyka religii muzułmańskiej


Rękopis Antoniego Mikoszewskiego „Wypis rozmaitych w świecie wiar, sekt, wyznań i odszczepieństw oraz bałwochwalstwo i niektórych wieszczb zabobonów starożytnych”, ABS, sygn. 420


Wypis rozmaitych w świecie wiar, sekt, wyznań i odszczepieństw oraz bałwochwalstw i niektórych wieszczb zabobonów starożytnych


Biografie przywódców sekt, odszczepieńców i heretyków


-->