Kulinaria, gorzelnictwo, przetwórstwo żywności

Gwałtowny rozwój cywilizacyjny zauważalny w na przełomie XVIII i XIX w., nie zahamował powszechnego zjawiskiem jakim był głód. Znacząca poprawa nastąpiła dopiero w II poł. XIX w. w związku z udoskonaleniem metod uprawy ziemi oraz przetwarzania i konserwacji pokarmów. Ze względu na małą ilość żywności udoskonalono metody jej konserwacji tak by wydłużać jej zdatność do spożycia.  Zróżnicowanie diety zależało od przynależności do danej grupy społecznej. Uboższe warstwy spożywały mniej pokarmu o znacznie gorszej jakości niż warstwy zamożniejsze jak ziemiaństwo czy arystokracja. Podstawą wyżywienia tych pierwszych były produkty zbożowe, natomiast mięso jadano nieregularnie i głównie w okresie świąt. Nieco inaczej wyglądała sprawa spożywania trunków. Chłopi i mieszczanie pili głównie gorzałkę i wódkę, natomiast arystokracja spożywała koniaki i likiery, ale wśród wszystkich warstw popularnością cieszyły się nalewki. Wśród wypisów kulinarnych Antoniego Mikoszewskiego możemy odnaleźć przepisy na różnego rodzaju nalewki m.in. na dereniu, na gruszkach, śliwkach czy morwie, na wypiek biszkoptów, wędzenie mięs, przygotowywanie kiełbas, kiszek oraz omast do potraw. Interesujące wydają się instrukcje odnośnie destylacji alkoholu oraz dołączony plan kotła do wykonywania takich czynności.


Rękopisy Antoniego Mikoszewskiego – przepisy kulinarne i przetwórstwo żywności, ABS, sygn. 425


Wskazówki dotyczące produkcji win


Materiały archiwalne, rękopis

Przepis na pierniczki biszkoptowe


Przepisy na konfitury i nalewki


Przepis na wódkę zbożową wraz z planem kotła do destylacji


Materiały archiwalne, rękopis

Tabela informacyjna wybranych produktów żywnościowych


Materiały archiwalne, rękopis

Uwagi dotyczące prawidłowego sporządzania żołądzi


Przepisy na sporządzanie kiszek i kiełbas


Materiały archiwalne, rękopis

Przepisy na sporządzanie omast do potraw


Materiały archiwalne, rękopis

Przepisy dotyczące przygotowywania mięsa dla czeladzi


-->