Geografia, historia, polityka

Przełom XVIII i XIX w. to okres obfitujący w wiele wydarzeń natury społecznej i politycznej. Wzrost roli państw monarchii absolutnych, rozbiory Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wreszcie epoka napoleońska a następnie nowy ład w Europie wykreowany na Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. znacząco wpłynęły na kształt mapy politycznego świata. Wiek oświecenie przyniósł gwałtowny rozwój nauk o państwie, prawie i polityce a także nauk społecznych. Coraz intensywniej interesowano się otaczającym światem, jego przyszłością, teraźniejszością i przeszłością, co znalazło wyraz w twórczości XIX-wiecznych historyków, geografów i prawników. W zbiorze rękopisów Antoniego Mikoszewskiego, poświęconych tym właśnie zagadnieniom, można odnaleźć wypisy poświęcone historii i spraw bieżących Polski i Rosji oraz innych krajów europejskich, liczebności poszczególnych europejskich państw czy też opisy niektórych miejscowości znajdujących się na Ukrainie. Niektóre z wypisów historycznych dotyczą czasów bardzo odległych i opisują choćby wyprawy krzyżowe z 1095 r. czy uwagi historyczne dotyczące Marchii Brandenburskiej.


Rękopisy Antoniego Mikoszewskiego z zakresu historii, religii, sztuki, spraw publicznych, ABS, sygn. 419


Materiały archiwalne, rękopis

Wypisy wiadomości historycznych


Kronika wojen krzyżowych (krucjat) od 1095 r.


Wypis najistotniejszych dat z życiorysu Tadeusza Kościuszki


Rozmiar obszaru wybranych państw europejskich wraz koloniami i ich liczba ludności


Materiały archiwalne, rękopis

Komentarz Antoniego Mikoszewskiego odnośnie do sytuacji polskiego przemysłu, oświaty i rozwoju cywilizacyjnego


Opis miasta Połonne na Ukrainie autorstwa Antoniego Mikoszewskiego


-->