Botanika, ogrodnictwo, sadownictwo

Nie tylko rolnictwo, ale i botanika prężnie rozwijała się w XIX w. Jednym z pionierów nauki o roślinach, był profesor Uniwersytetu Poznańskiego Józef Konrad Paczoski (1864-1942). Jego dorobek obejmował ok. 300 publikacji z zakresu botaniki, ochrony roślin oraz zoologii. Jego zamiłowanie do poznania szczegółów świata roślin, wiązały się pracą jakiej poświęcał się na wczesnym etapie życia a mianowicie ogrodnictwu. Początkowo jako ogrodnik-amator a następnie ogrodnik-laborant, prowadził badania nad specyfiką danego gatunku roślin oraz ich cyklami rozwojowymi. Prace profesora Paczoskiego, powstawały już po śmierci Antoniego Mikoszewskiego. Jednakże w jego wypisach widać podobne zainteresowanie i zaangażowanie w gromadzenie informacji o świecie roślin oraz ówczesnym ogrodnictwie. Wśród tekstów znajdują się katalogi roślin, z podziałem na lekarskie, ogrodowe i kwiatowe, charakterystyki ogrodów z innych kręgów kulturowych i wskazówki odnośnie ich prowadzenia, uwagi dotyczące sadzenia tulipanów i hiacyntów oraz zabezpieczenia tych drugich od niskich temperatur, oraz wiele innych cennych rad w zakresie prowadzenia ogrodów i opieki nad nimi. Co prawda Mikoszewski nie prowadził, tak jak Paczoski, badań laboratoryjnych to jednak jego wiedza wydaje się być rzetelna i gruntowna, szczególnie ze względu na szczegółowość podawanych informacji.


Rękopisy i materiały Antoniego Mikoszewskiego z zakresu ogrodnictwa i sadownictwa, ABS, sygn. 422


Katalog roślin i nasion zapisanych z Krzemieńca w roku 1815


Charakterystyka chińskich ogrodów kwiatowych


Materiały archiwalne, rękopis

Notatka najpotrzebniejszych nasion lekarskich i ogrodowych


Katalog kwiatów z 1849 roku


Wskazówki dotyczące sadzenia tulipanów


Wskazówki dotyczące sadzenia hiacyntów


Zapisy ogrodnicze dotyczące sadzenie roślin


Materiały archiwalne, rękopis

Uwagi Antoniego Mikoszewskiego o ogrodach różnego typu


-->