Uczestnicy powstania listopadowego

Adam Bieliński (1761-1855)
Przed rozbiorami Polski był w wojsku polskim, później w Legionach odbył  liczne kampanie, podpułkownik, w czasie powstania Komendant Placu w Lublinie.
Notatka biograficzna o Adamie Bielińskim sporządzona przez jego syna Aleksandra zmarłego w 1877 r.

Akta po Stowarzyszeniu Muzeum Lubelskie,  sygn. 113


Achilles Breza (1805-1839)
Pochodził z Wołynia.  Brat  Józefa i Maksymiliana Brezy. W czasie wybuchu powstania służył w grenadierach gwardii w Warszawie, zmarł na emigracji we Francji.

Nominacja Achillesa Brezy na podporucznika z przeznaczeniem do 13 pułku piechoty liniowej, Warszawa, 27 lutego 1831 r. i adnotacja o uznaniu jej legalności.Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 71
Stan służby Achillesa Brezy, porucznika 13 pułku piechoty liniowej wojska polskiego, spisany na emigracji w Avignon 10 kwietnia 1832 r.Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 71

Józef Breza (1795-1877)
Służył w armii polskiej i rosyjskiej od 1815 r., w powstaniu był m.in. szefem sztabu 2 dywizji jazdy, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po amnestii przeniósl sie do Wielkopolski.

Dymisja podpułkownika Józefa Brezy z podpisem ostatniego szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Jakuba Lewińskiego, 29 września 1831 r.Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 74

Maksymilian Breza (1807-1890)
W chili wybuchu powstania służył w grenadierach gwardii, po upadku był na emigracji we Francji. Po powrocie osiadł w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Nominacja Maksymiliana Brezy na podporucznika z przeznaczeniem do 13 pułku piechoty liniowej z podpisami Ministra Wojny gen. Izydora Krasińskiego i dyrektora generalnego Izydora  Kamieńskiego, późn. generała, Warszawa , 27 lutego 1831 r. i adnotacja o jej legalności.Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 76
Wspomnienie pośmiertne o Maksymilianie Brezie, uczestniku powstania.

“Kurier Poznański”, Nr. 14, 24. 06. 1890 r

Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 75


Tytus Breza (1801-1845)
Pochodził z Wielkopolski, w czasie Powstania był pracownikiem władz cywilnych.

Pismo Ministra Skarbu Rzadu Narodowego Alojzego Biernackiego z ostatnich dni działalności z podpisami: jego i sekretarza Tytusa Brezy. Zakroczym, 18 września 1831 r. Po upadku Warszawy do Zakroczymia przeniósł się Sejm i Rząd Narodowy.Archiwum Brezów z Siekierzyniec, sygn. 144

Henryk Kamieński (1777-1831)
Generał, m.in. organizator siły zbrojnej na Lubelszczyźnie, poległ pod Ostrołęką.

Fotografia portretu gen. Henryka Kamieńskiego pędzla Józefa Haara.Archiwum Łosiów, sygn. VI/1

Feliks Ignacy Łoś (1792-1831)
W Powstaniu kapitan w 2 pułku piechoty, zmarł w czasie działań wojennych w twierdzy modlińskiej.

Fotografia portretu Feliksa Ignacego Łosia pędzla Józefa Pitschmanna.Archiwum Łosiów, sygn. IV/1
Wypisy Wincentego Łosia z “Gońca Krakowsiego” z 1831 r. związane z udziałem w powstaniu jego dziadka Feliksa Łosia.Archiwum Łosiów, I/2, t. IV

Franciszek Salezy Łoś (1795-1875)
Podporucznik saperów w wojsku polskim, w czasie powstania awansowal do stopnia majora.  W 1849 r. wzął udział w powstaniu węgierskim.

Fotografia Franciszka S. Łosia, ok. 1870 r.Archiwum Łosiów, sygn. IV/1
Nekrolog Franciszka Łosia, 1875 r.Archiwum Łosiów, I/2, t. IV

Marceli Łoś (zm. 1860)
Brat Franciszka, porucznik wojsk Księstwa  Warszawskiego, w powstaniu urzędnik władz wojskowych, właściciel Jurowa  w pow. tomaszowskim.

Fotografia portretu Marcelego Łosia.Archiwum Łosiów, sygn. IV/1

Jan Tadeusz Rostworowski (1779-1853)
Pułkownik wojsk Księstwa Warszawskiego (1813 r.), od 26 grudnia 1830 r. służył w Gwardii Narodowej w Warszawie, następnie w Intendenturze Generalnej.

Pismo dowódcy Gwardii Narodowej Warszawy w sprawie odkomenderowania Jana T. Rostworowskiego do Intendentury. Warszawa, 12 kwietnia 1831 r.Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 55
Powołanie Jana T. Rostworowskiego na  Komisarza Wojny Inspektora przez Intendenta Generalnego hr Aleksandra Bnińskiego. Warszawa, 12 kwietnia 1831 r.Akta ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sygn. 55

 

-->