Dokumenty Powstania styczniowego. Wydarzenia-Ludzie-Tradycja

Wystawa “Dokumenty Powstania styczniowego. Wydarzenia-Ludzie-Tradycja” została przygotowana w 2013 r. w ramach obchodów 150-tej rocznicy Powstania styczniowego. Zaprezentowano na niej materiały z okresu samej insurekcji, jak i późniejsze dokumenty związane z upamiętnieniem tego wydarzenia w kolejnych latach.
Ekspozycja składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona została genezie wybuchu walk, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń dotyczących Lublina na początku lat 60-tych XIX w. Można tu odnaleźć informacje dotyczące odprawianych nabożeństw patriotycznych, zdejmowania rosyjskich napisów i herbów czy odpalania petard.
Druga część wystawy prezentuje m.in. sylwetki dowódców oddziałów działających na Lubelszczyźnie, najważniejsze wydarzenia i ludzi biorących w nich udział. Obok materiałów dotyczących powszechnie znanych postaci takich jak Leon Frankowski czy Kazimierz Bogdanowicz, pojawiają się również przekazy o osobach często znanych jedynie z zaprezentowanych dokumentów. Większość archiwaliów jest wytworem administracji rosyjskiej, choć pojawiają się także dokumenty wytworzone przez stronę polską – przede wszystkim gazety zawierające doniesienia również o walkach na Lubelszczyźnie.
Część trzecia wystawy dotyczy kultywowania pamięci o powstaniu i jego żywej tradycji. Poświęcona jest w dużej mierze weteranom walk. Poniżej prezentujemy wersję internetową, tak by każdy mógł ją obejrzeć bez wychodzenia z domu. Jest to również doskonałe upamiętnienie 160. rocznicy Powstania styczniowego, które wypadało w 2023 r. 

Autor wystawy: Rafał Hordyjewski
Skany: Marek Krzykała
Opracowanie graficzne: Marek Krzykała

Załączniki

-->