Poezja i piosenka opozycyjna

Powstaniu „Solidarności” towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę kampania propagandowa. Swój udział w mobilizowaniu i przeciąganiu ludzi na własną stronę miała zarówno partia jak i powstały niedawno związek zawodowy. Wokół „Solidarności” skupiło się wielu wybitnych twórców rodzimej kultury. Na społeczeństwo oddziaływano zarówno obrazem jak i słowem pisanym. „Solidarność” posiadająca własną prasę, prezentowała na jej łamach wiele utworów służących podtrzymaniu ducha oporu wśród obywateli. W biuletynach, informatorach czy innych czasopismach pojawiały się różnego rodzaju teksty, w tym wiersze utrzymane zarówno w formie humorystycznej, krytykujące działania władz czy patetycznej, poruszające sprawy ojczyzny. Publikowano również poezję Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza. Pojawiały się teksty piosenek a także przedruki tekstów sprzed lat m.in. autorstwa Jana Lechonia, które doskonale wpasowywały się do sytuacji polityczno-społecznej. W czasie stanu wojennego choć oficjalnie panowała cenzura, w drugim obiegu aktywnie działali tacy twórcy jak Agnieszka Osiecka, Przemysław Gintrowski czy Jacek Kaczmarski. Działalność opozycyjną wspierało również wielu anonimowych twórców, których personaliów zapewne nie poznamy, a którzy pozostawili po sobie dorobek będący niewątpliwie częścią polskiej kultury.

Wiersz „Wielkanoc” autorstwa Jana Lechonia z „Biuletynu NSZZ <Solidarność> UMCS” nr 25, Lublin 15 IV 1981 r. (KW PZPR w Lublinie, sygn. 3124)
Psalm 33 przełożony przez Czesława Miłosza z „Biuletynu NSZZ <Solidarność> UMCS” nr 25, Lublin 15 IV 1981 r. (KW PZPR w Lublinie, sygn. 3124)
Tekst Jerzego Bartmińskiego „Po Dyndusie”, 1981 r. (KW PZPR w Lublinie, sygn. 3124)
Afisz „Dziś-Pytanie” ze słowami Agnieszki Osieckiej (Zbiór plakatów, druków ulotnych i afiszów KW PZPR w Lublinie, sygn. 773)
Wiersze i piosenki wykonane przez aktora Macieja Pietrzyka podczas strajku w Stoczni Gdańskiej (Kolekcja Włodzimierza Blajerskiego dotycząca NSZZ „Solidarność”, sygn. 96)
-->