Uzbrojenie żołnierzy Armii Krajowej

Żołnierze Armii Krajowej przez długi czas borykali się z brakiem odpowiedniego wyposażenia bojowego. Dysponowali oni najczęściej sprzętem krajowym, zrzutowym i tym zdobytym na Niemcach. Z produkcji rodzimej należy szczególnie zwrócić uwagę na pistolet samopowtarzalny typu Vis, za którego konstrukcję odpowiadali Piotr Wilniewczyc, Jan Skrzypiński oraz Feliks Modzelewski. Pistolety te produkowane były w radomskiej Fabryce Broni. W czasie okupacji, po zajęciu zakładu przez Niemców, części pistoletów było wykradanych, a następnie składano z nich działające modele. Popularny był również ręczny karabin maszynowy Browning, który produkowano w Polsce na licencji belgijskiej. Duża ilość broni tworzona była chałupniczo. Przykładem są choćby granaty zwane sidolówkami, tworzone w puszkach przypominających te, w których przechowywano „Sidol” – płyn do czyszczenia metalu, oraz bomby angielskie i inne bomby improwizowane. Z uzbrojenia dostarczanego przez aliantów szczególną popularnością cieszyły się brytyjskie pistolety maszynowe Sten oraz zdobyte na Niemcach karabiny Mauser, pistolety Luger i granaty trzonkowe.

Pistolet Vis wz. 1935 wyprodukowany w 1944 r. w fabryce Steyr-Daimler Puch A.G (dawniej Państwowa Fabryka Broni w Radomiu) (Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, nr inw. MAK/34/M)

Polski bagnet wojskowy (mobilizacyjny) wraz z pochwą wz. 28 (wz. 29) wyprodukowany w Fabryce Broni w Radomiu, 1939 r. (Muzeum Armii Krajowej im. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, nr inw. MAK/1867/M)
Broń zdobyta na Niemcach: Karabiny Mauser, pistolet maszynowy MP40, granat trzonkowy, pistolet sygnalizacyjny (Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944, sygn. 31)

Pistolety maszynowe Sten ze zrzutów alianckich (Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944, sygn. 31)

Andrzej Brzeziński ps. „Adam” z rkm Browning oraz Józef Czarny, ps. „Szwarc” (Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944, sygn. 31)

Instrukcja tworzenia i montażu ładunków wybuchowych (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 2)
Schemat konstrukcji bomby angielskiej i bomby podpalającej improwizowanej (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 2)
Raport ludzi, broni i wyposażenia w 2. rejonie (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 21)
-->