Szkolenia ogólne i specjalistyczne

Za wyszkolenie żołnierzy Okręgu Lubelskiego odpowiedzialny był Oddział III – operacyjny i wyszkolenia. Co ciekawe, wydział ten, w przeciwieństwie do innych okręgów w kraju, stanowił samodzielną jednostkę organizacyjną. Taki stan rzeczy wymusiły warunki działalności konspiracyjnej. Od 1943 r. przygotowywano programy dla szkół oficerskich, podchorążych i podoficerskich. Dostarczano materiały szkoleniowe oraz koordynowano nauczanie we wszystkich podziemnych szkołach wojskowych. Niektórzy z oficerów wydziału sami prowadzili zajęcia, kształcili żołnierzy oraz ich egzaminowali. Oprócz szkoleń ogólnych organizowano także specjalistyczne: saperskie, artyleryjskie, lotnicze. Najwięcej jednak przekazywano wiedzy o charakterze typowo bojowym, czyli: w zakresie strzelania, musztry, patrolowania, zwiadu, jazdy konnej czy działania w szyku bojowym i natarcia.

Ćwiczenia z marszu. Na zdjęciu Wojciech Rokicki ps. „Nerwa” oraz Józef Sobieszczański ps. „Sęk” (Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944, sygn. 31)
Szkolenie z musztry oddziału Witolda Głuchowskiego ps. „Las” (Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944, sygn. 31)
Zbigniew Wójcicki ps. „Kula” podczas ćwiczeń z jazdy konnej (Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944, sygn. 31)
Szkolenie z musztry oddziału Jana Wiśniewskiego ps. „Mucha” (Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939–1944, sygn. 31)
Program szczegółowy wstępnego szkolenia wojsk kobiet oraz służby wartowniczej (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 2)
Program kursu szkoły podoficerskiej piechoty (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 2)
Program zajęć szkoleniowych na okres od 1 VI do 30 VI 1944 r. (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 2)
Skrócony program szkolenia bojowego (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 2)
-->