Struktura organizacyjna Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej

Organizacyjnie Okręg Lubelski Armii Krajowej był zbieżny z podziałem administracyjnym Lubelszczyzny. Czternaście powiatów tworzyło odrębne obwody. Każde trzy lub cztery powiaty zgrupowane były w inspektorat, a te z kolei podlegały Komendzie Okręgu Lublin. Liczba inspektoratów, ale również i obwodów, zmieniała się w miarę upływu lat. Początkowo (na wiosnę 1941 r.) istniały trzy: „Północ”, „Środek” i „Południe”. Następnie pod koniec 1941 r. nazwy inspektoratów powiązano z konkretnymi miejscowościami i utworzono jeden dodatkowy: „Puławy”, „Radzyń”, „Lublin”, „Zamość”. Od września 1942 r. aż do lipca 1944 r. funkcjonowało już pięć inspektoratów. Do istniejących wcześniej dołączył Inspektorat rejonowy „Chełm”. Zmieniła się też liczba obwodów, ponieważ Obwód Lublin podzielono na dwa: Obwód Lublin i Obwód Lublin-powiat. Najniższą komórkę organizacyjną w terenie stanowiła placówka, w skład której wchodziła wieś lub kilka wsi. Placówki z kilku gmin tworzyły rejon, nad którym dowództwo powierzano komendantowi obwodowemu.

Struktura terytorialna Okręgu Lublin (wiosna 1941) (rys. B. Staręgowski, źródło: I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939–1944., Część pierwsza: Zarys monograficzny, Lublin 1971, s. 29)

Struktura terytorialna Okręgu Lublin (1941–wrzesień 1942) (rys. B. Staręgowski, źródło: I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939–1944. Część pierwsza: Zarys monograficzny, Lublin 1971, s. 30)

Struktura terytorialna Okręgu Lublin (wrzesień 1942–lipiec 1944) (rys. B. Staręgowski, źródło: I. Caban, Z. Mańkowski, Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Okręgu Lubelskim 1939–1944. Część pierwsza: Zarys monograficzny, Lublin 1971, s. 31)
Obwody Okręgu Lublin Armii Krajowej (lipiec 1944–czerwiec 1947) (rys. B. Staręgowski)
Rozkaz Org KSZ z obwodu 34 o podporządkowaniu oddziałów Chłostry Komendzie Wojskowej Armii Krajowej, 30 IV 1943 r., (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Zofię Leszczyńską, sygn. 486)
Wytyczne organizacyjne akcji Pomocy Żołnierzom, 31 III 1943 r. (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Spis roboczy nr 1, sygn. 6)
-->