Pielęgnowanie dziedzictwa Armii Krajowej

Po transformacji ustrojowej w 1989 r. obchody upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej organizowano już oficjalnie. Szczególne znaczenie miał 1992 r., kiedy to obchodzono 50. rocznicę powstania Armii Krajowej. Obchodom towarzyszyły msze święte, capstrzyki, pochody ulicami miast na czele z orkiestrą i pocztami sztandarowymi, składanie kwiatów na grobach, a także poświęcenie nowo wybudowanych pomników. W następnych latach podtrzymywano tę tradycję uroczystego świętowania rocznicy powstania AK. W obchodach uczestniczyli najczęściej przedstawiciele władz lokalnych oraz zaproszeni kombatanci i weterani. Dla nich organizowano również spotkania o charakterze o wiele mniej oficjalnym w postaci wspólnego dzielenia się opłatkiem, wykładów dla dzieci i młodzieży oraz okolicznościowych akademii czy uroczystych mszy świętych. Za organizację takich wydarzeń był odpowiedzialny m.in. Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Terenowy Lublin.

Odznaki związkowe członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Akta rodzin Barszczewskich i Danielskich, Spis roboczy nr 13, sygn. 9)
Msza święta ku czci Armii Krajowej podczas obchodów 3 maja w Kraśniku, Kraśnik 3 V 1992 r. (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku, sygn. 9)
Przemarsz podczas uroczystości upamiętniających Armię Krajową w Kraśniku, Kraśnik 11 XI 1992 r. (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku, sygn. 9)
Spotkanie kombatantów AK, podczas którego omawiano sprawy ŚZŻ AK Koło w Kraśniku, Kraśnik 3 X 1993 r. (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku, sygn. 9)
Złożenie prochów ofiar łagrów NKWD – „Borowicze 270” na cmentarzu w Kraśniku, Kraśnik 25 IX 1994 r. (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku, sygn. 9)
Orkiestra uświetniająca mszę świętą w intencji pomordowanych, zmarłych i żyjących żołnierzy AK, Kraśnik 8 X 1995 r. (Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku, sygn. 9)
Zaproszenie na uroczystości ku czci AK w kościele powizytkowskim w Lublinie, 20 VI 1993 r. (Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Terenowy w Lublinie, sygn. 31)
Odbitka okładki „Biuletynu Informacyjnego ŚZŻAK OL” (Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Terenowy w Lublinie, sygn. 43)
Afisz informujący o mszy świętej ku czci Armii Krajowej w dniu 20 VI 1993 r. w kościele powizytkowskim (Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Terenowy w Lublinie, sygn. 31)
Szkic sytuacyjny dojazdu do cmentarza w Boniewie w gminie Fajsławice (Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Terenowy w Lublinie, sygn. 31)
-->