Działania zbrojne przeciwko okupantowi – walka partyzancka

Walkę oddziałów AK można podzielić na dwa rodzaje: walkę partyzancką oraz tę prowadzoną w ramach większych operacji wojskowych. Walki partyzanckie zdecydowanie przeważały, jeśli chodzi o liczbę podjętych akcji zaczepnych. W wielu przypadkach były to zaplanowane ataki na mniejsze oddziały niemieckie w celu ich zniszczenia czy też akcje polegające na niszczeniu infrastruktury drogowej i kolejowej, wykolejania pociągów, akcje odwetowe czy też likwidowania niemieckich oficerów. Bardzo istotne były również działania, które pozwalały zdobyć broń, wyposażenie, żywność czy nawet pozyskać ważne informacje. Nie zawsze przy takiej okazji mordowano Niemców, często ich po prostu rozbrajano. Taka sytuacja miała miejsce 23 stycznia 1943 r., kiedy to żołnierze AK z oddziału Wojciecha Rokickiego rozbroili dwóch żołnierzy niemieckich: „Na odcinku ul. Czwartek i ul. Szkolna w Lublinie rozbrojono 2 żołnierzy niemieckich. Zabrano pistolet i długie buty (saperki)”. Oprócz tego wykonywano również drobne akcje, mające efekt jedynie propagandowy, jak np. wywieszanie chorągwi narodowych czy usuwanie tych należących do okupanta.

Komunikaty 1–4 dotyczące działań partyzanckich podjętych przez żołnierzy AK Okręgu Lubelskiego, 1943 r. (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Spis roboczy nr 1, sygn. 3)
Sprawozdanie z akcji przeprowadzonej w dniu 11 listopada, 1943 r. (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Spis roboczy nr 1, sygn. 3)
Żołnierz AK w trakcie akcji dywersyjnej (Spuścizna Mikołaja Spóza, Spis roboczy nr 22, sygn. 1)
Schemat dowodzenia podczas akcji partyzanckiej (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 3)
Stan patrolu K. D. W. w Urszulinie (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 21)
Rozkaz bojowy nr 17 dotyczący niszczenia niemieckich maszyn w Obwodzie Chełm (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 43)
Szkic mostu na przeprawie w pobliżu Krasnegostawu z dokładnymi wymiarami (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Zofię Leszczyńską, sygn. 511)
-->