Działania zbrojne przeciwko okupantowi – rozpoznanie przeciwnika

Aby skutecznie prowadzić działania zbrojne, partyzanci musieli posiadać wiedzę na temat armii nieprzyjaciela. Dlatego też wydawano specjalne broszury czy też wykorzystywano opracowania, w których opisywano struktury armii niemieckiej, znaki rozpoznawcze różnych niemieckich dowództw lub sprzęt wykorzystywany przez okupantów. Za przykład mogą posłużyć zeszyty, wydawane przez Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych. Dzięki poznaniu słabych punktów przeciwnika akcje partyzanckie mogły być przeprowadzane ze zdecydowanie lepszą skutecznością, a tym samym większa była szansa na ich powodzenie.

Publikacja CWBP pt. „Nauka o sprzęcie” (zeszyt 5, Modlin 1939) z opisem niemieckiej broni pancernej (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 3)
Plansza pokazująca szczegóły konstrukcyjne niemieckiego uzbrojenia (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 3)
Broszura pt. „Układ sił zbrojnych armii niemieckiej” (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 22)
Tablica barwna przedstawiająca znaki rozpoznawcze różnych niemieckich dowództw i rodzajów broni (Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin, Materiały przekazane przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Lublinie, sygn. 22)
-->