Archiwalny przewodnik po regionie

Od 2020 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów, radzyński Oddział Archiwum Państwowego w Lublinie przygotowuje prezentacje w ramach cyklu “Archiwalny przewodnik po regionie”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznawania się z wszystkimi dotychczasowymi edycjami projektu Oddziału w Radzyniu Podlaskim. Za stronę graficzną i przygotowanie techniczne niniejszej strony odpowiada dr Bartosz Staręgowski.


EDYCJA 2022

W ramach kolejnej edycji cyklu pt. “Archiwalny przewodnik po regionie” zaprezentowano młyny na terenie dzisiejszego powiatu bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, części lubartowskiego i łukowskiego w woj. lubelskim oraz łosickiego w woj. mazowieckim. Miejsca i budynki, dziś niejednokrotnie już nieistniejące prezentują się nam w świetle odnalezionych źródeł archiwalnych. W Przewodniku można zobaczyć przede wszystkim dokumenty na temat młynów wodnych i motorowych. Ale znajdziemy tu również młyn parowy i młyn wiatrak. Prezentowane dokumenty powstały w okresie międzywojennym oraz w okresie powojennym, do lat 70. XX w. Szczególnie interesujące wydają się projekty młynów z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. W prezentacji zastosowano podział na powiaty obowiązujący obecnie, jednak granice powiatów w omawianym okresie ulegały zmianom, np. Międzyrzec Podlaski przez długi czas przynależał do powiatu radzyńskiego. Innym kolorem oznaczono miejscowości leżące w teraźniejszym powiecie lubartowskim tj. Krępa – niegdyś powiat łukowski i przypisany do tego powiatu oraz Kock – należał do powiatu łukowskiego (dziś pow. lubartowski), a później radzyńskiego, przypisany do tego powiatu.Odnalezione w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie oraz w Oddziale Zamiejscowym w Radzyniu Podlaskim materiały nie wyczerpują tematu, mamy nadzieję jednak, że uzupełnią wiedzę na temat historii regionu. Autorką prezentacji jest Katarzyna Szczepańska, pracownik Oddziału w Radzyniu Podlaskim Archiwum Państwowego w Lublinie.

 


EDYCJA 2021

W 2021 r., w ramach “Archiwalnego przewodnika po regionie” OR APL przygotował mapę z zaznaczonymi miejscami pamięci, mogiłami, cmentarzami z okresu powstań narodowych, walk o niepodległość w latach 1918-1919, w okresie I i II wojny światowej, a także wojny polsko-bolszewickiej. Odnalezione dokumenty dotyczą trzech powiatów województwa lubelskiego – powiatu bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego. Przygotowany ,,przewodnik” nie jest pełną ewidencją miejsc pamięci, a jedynie prezentacją tematu w oparciu o odnalezione materiały. Dokumenty powstały w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz w latach 40. i 80. XX w. Oddają więc specyfikę okresu. Wszystkie przechowywane są w Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Wszystkich, którzy chcieliby uzupełnić mapę prosimy o kontakt. Prezentację przygotowała Katarzyna Szczepańska, pracownik Oddziału w Radzyniu Podlaskim Archiwum Państwowego w Lublinie


EDYCJA 2020

W 2020 r. wystartowała pierwsza edycja Archiwalnego przewodnika po regionie, przygotowanego przez radzyński Oddział Archiwum Państwowego w Lublinie. Była to wówczas prezentacja multimedialna ,,Turystyka archiwalna – powiat radzyński”, w której zostały przedstawione dokumenty dotyczące regionu (powiatu radzyńskiego), jego zabytków i ciekawych miejsc, z ich zaznaczeniem na mapie. Prezentację przygotowała dr Joanna Kowalik-Bylicka, kierownik Oddziału w Radzyniu Podlaskim.

-->