Inauguracja ogólnopolskiej akcji “Archiwa Rodzinne” w Archiwum Państwowym w Lublinie

W dniu 25 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie odbyło się spotkanie inaugurujące lubelską edycję ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne”. Spotkanie otworzył Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel, wystąpieniem zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy archiwistami”. Gościem specjalnym był zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który opowiedział o genezie projektu “Archiwa Rodzinne”. Następie Agnieszka Konstankiewicz przedstawiła ideę i program akcji w lubelskim Archiwum. Jako główni prelegenci wystąpili Marek Łoś i Piotr Glądała. Pierwszy z zaproszonych gości przedstawił problemy towarzyszące gromadzeniu rodzinnych archiwaliów, natomiast drugi opowiedział o swojej pasji genealogicznej. Wystąpieniom towarzyszyła ekspozycja oryginalnych dokumentów, pochodzących z zespołu archiwalnego nr 80 – Archiwum Łosiów, przechowywanego w lubelskim Archiwum (przekazanego przez rodzinę Łosiów jako depozyt) oraz z archiwum domowego Piotra Glądały.

Spotkanie to rozpoczęło cykl comiesięcznych warsztatów oraz spotkań z twórcami i posiadaczami rodzinnych archiwów. Pierwsze warsztaty pod nazwą “Czwartki archiwalne” odbyły się 27 lutego. Podczas warsztatów omówione zostały zasady konserwacji domowych archiwaliów oraz sposoby ich przechowywania. Porad udzielał uczestnikom Piotr Dudzikowski kierownik działu konserwacji Archiwum Państwowego w Lublinie. Przybliżony zostały również narzędzia i materiały potrzebne przy poszukiwaniach genealogicznych oraz podstawy tworzenia archiwów rodzinnych. Tą część spotkania prowadziła Agnieszka Konstankiewicz lubelski konsultant ds. “Archiwów Rodzinnych”. Warsztaty zakończyły się dyskusją oraz indywidualnymi poradami dla uczestników.

Akcja “Archiwa Rodzinne” spotkała się z dużym zainteresowaniem osób w różnym wieku i z różnych środowisk. W spotkaniu inaugurującym i pierwszych warsztatach wzięło udział ok.  150 osób.

-->