Kwerendy

opis usługi cena w zł
wyszukiwanie dokumentów lub informacji, kwerendy tematyczne
– za każde rozpoczęte pół godziny poszukiwań
30,00

Zamawiający jest zobowiązany uiścić należność za przeprowadzone poszukiwania również w przypadku ich negatywnego wyniku.

 

Odpisy, wypisy, tłumaczenia

opis usługi cena w zł
odpis (wypis) z druku lub maszynopisu, z oryginału w języku polskim 20,00
odpis (wypis) z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis), z oryginału w języku polskim 40,00
odpis (wypis) z druku lub maszynopisu, z oryginału w części lub w całości w języku obcym 40,00
odpis (wypis) z rękopisu lub tekstu mieszanego (rękopis + druk lub maszynopis), z oryginału w części lub w całości w języku obcym 80,00

Cena za odpisy, wypisy i tłumaczenia dotyczy każdej rozpoczętej strony w standardzie 1800 znaków.

 

Udostępnianie baz danych

Usługę odpłatną stanowi przekazanie części lub całości baz danych zorganizowanych według kryteriów tematycznych, z wyłączeniem udostępniania baz danych stanowiących ewidencję zasobu oraz udostępniania baz, w tym tematycznych, do wglądu w archiwum.

opis usługi cena w zł
Udostępnienie raportu z bazy danych w formie wydruku – za każdą stronę A4 2,00
Udostępnienie raportu z bazy danych w formie elektronicznej – za każdy rozpoczęty MB 2,00