Kultura+ 2014

Projekt zrealizowany w II połowie 2014 roku, sfinansowany przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet Digitalizacja.

.

Efekty projektu:

Rozbudowa infrastruktury digitalizacyjnej – zakupiono:

 • 1 skaner książkowy SMA Scan Master 1 z zestawem komputerowym i niezbędnym oprogramowaniem
 • 2 skanery przelotowe do dokumentów Kodak i3250 z zestawami komputerowymi
 • 1 serwer aplikacji PowerEdge,
 • szafa RACK i UPS.


Digitalizacja materiałów archiwalnych
(łącznie 1464 jednostki z 49 zespołów, 306267 skanów):

Centrala:

 • 35/9/0    Księgi grodzkie chełmskie – Seria Zapisy
 • 35/9/0    Księgi grodzkie chełmskie – Seria Dekreta
 • 35/9/0    Księgi grodzkie chełmskie – Seria RMO
 • 35/22/0    Akta miasta Lublina
 • 35/1641/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Abramowicach
 • 35/1643/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Baranowie
 • 35/1644/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bełżycach
 • 35/1645/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej
 • 35/1646/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biłgoraju
 • 35/1647/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Biskupicach
 • 35/1648/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bobrownikach
 • 35/1795/0    Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Głusku
 • 35/1796/0    Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Jastkowie
 • 35/1797/0    Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Lublinie
 • 35/1798/0    Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Niedrzwicy Dużej
 • 35/1799/0    Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Osowej
 • 35/1801/0    Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Chełmie, kantorat w Kamieniu
 • 35/1802/0    Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie
 • 35/1803/0    Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie, filiał w Końskowoli
 • 35/1909/0    Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rossoszu
 • 35/2495/0    Akta stanu cywilnego Gminy Baptystów w Rostoce
 • 35/2525/0    Akta stanu cywilnego Parafii Mariawickiej w Lublinie

Oddział w Chełmie:

 • 36/121/0    Akta notariusza Jana Koczurzyńskiego w Chełmie

Oddział w Kraśniku:

 • 37/313/0    Akta notariusza Bolesława Wisłockiego w Biłgoraju

Oddział w Radzyniu Podlaskim:

 • 38/2/0    Akta miasta Łosic
 • 38/20/0    Akta miasta Białej Podlaskiej
 • 38/21/0    Akta miasta Janowa Podlaskiego
 • 38/22/0    Akta miasta Kocka
 • 38/24/0    Akta miasta Międzyrzeca Podlaskiego
 • 38/25/0    Akta miasta Parczewa
 • 38/26/0    Akta miasta Radzynia Podlaskiego
 • 38/28/0    Akta miasta Terespola nad Bugiem
 • 38/129/0    Rada Szkolna Powiatowa i Okręgowa w Łukowie
 • 38/130/0    Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej
 • 38/133/1    Kasa Stefczyka w Adamowie
 • 38/133/2    Kasa Stefczyka w Kocku
 • 38/133/3    Kasa Stefczyka w Krzówce
 • 38/133/5    Kasa Stefczyka w Okrzei
 • 38/133/6    Kasa Stefczyka w Stoczku Łukowskim
 • 38/133/7    Kasa Stefczyka w Tuchowiczu
 • 38/133/8    Kasa Stefczyka w Ulanie
 • 38/133/9    Kasa Stefczyka w Zofiborze
 • 38/134/2    Kasa Spółdzielcza (Stefczyka) w Leśnej Podlaskiej
 • 38/134/3    Gminna Kasa Spółdzielcza w Parczewie
 • 38/134/4    Kasa Spółdzielcza w Terespolu nad Bugiem
 • 38/138/0    Komunalna Kasa Oszczędności w Białej Podlaskiej
 • 38/141/0    Komunalna Kasa Oszczędności w Radzyniu Podlaskim
 • 38/146/0    Liga Morska i Kolonialna Obwód w Łukowie
 • 38/182/0    Akta notariusza Jana Piotra Baranowskiego w Radzyniu Podlaskim
 • 38/280/0    Związek Straży Pożarnych RP Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział Powiatowy w Łukowie
 • 38/282/0    Związek Straży Pożarnych RP Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział w Kocku

 

Wszystkie skany, przekazane do Narodowego Archiwum Cyfrowego, będą dostępne bezpłatnie na www.szukajwarchiwach.pl.

-->