Dnia 19 września 2019 r. w Archiwum Państwowym w Lublinie odbyło się spotkanie archiwistów polskich uczestniczących w XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Lublinie.

Wprawdzie zasadniczym celem wizyty środowiska archiwistów z całej Polski w Lublinie były przede wszystkim obrady panelu archiwalnego towarzyszącego Zjazdowi historyków, to jednak dwa inne powody zgromadziły zaproszonych gości w na spotkaniu w Archiwum Państwowym w Lublinie. Pierwszym z nich był jubileusz stulecia działalności naszego Archiwum, drugim potrzeba dyskusji nad bieżącymi sprawami środowiska w mniej sformalizowanej niż zjazdowa formie i z wykorzystaniem obecności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Jubileusz 100-lecia Archiwum Państwowego w Lublinie wypełnił pierwszą część popołudniowego spotkania we czwartek, 19 września br. Jak podkreślił w swoim przemówieniu powitalnym Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel, rocznicę obchodzimy niejako podwójnie, bowiem lubelska placówka została powołana do życia reskryptem Rady Regencyjnej z dn. 31 lipca 1918 r. Jego treść została powtórzona w dekrecie Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. Obydwa dokumenty legły tym samym u podstaw funkcjonowania Archiwum Państwowego w Lublinie, jednej z najstarszych tego typu placówek w Polsce. Pierwszym dyrektorem i organizatorem Archiwum był prof. Stanisław Ptaszycki, przybyły do Lublina 1 grudnia 1918 r.

Do wydarzeń z przełomu 1918 i 1919 r. odniósł się w swoim wystąpieniu Krzysztof Kołodziejczyk, Zastępca dyrektora APL. Przedstawił on zarówno okoliczności powstania lubelskiego archiwum, jak też jego międzywojenne i powojenne dzieje, przybliżając jednocześnie sylwetki najbardziej zasłużonych archiwistów.

Rocznicowe spotkanie świętowaliśmy w gronie Dyrekcji, pracowników lubelskiego archiwum oraz archiwistów z całej Polski. Wśród nich obecni byli m.in. dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Joanna Chojecka, Zastępca Dyrektora Naczelnego oraz dyrektorzy archiwów państwowych. Miasto Lublin reprezentował jego Prezydent, dr Krzysztof Żuk. Na spotkaniu nie zabrakło także przedstawicieli urzędu wojewódzkiego i marszałkowskiego oraz ludzi kultury związanych z Lublinem, dyrektorów placówek muzealnych, oświatowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich. Podczas okolicznościowych wystąpień poświęconych jubileuszowi głos zabrali m.in. Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Prezydent Miasta Lublin oraz przedstawiciele władz samorządowych i instytucji.

Uroczystość była okazją do gratulacji z okazji 100-lecia działalności Archiwum Państwowego w Lublinie, które na ręce Dyrektora P. Dymmela złożyli m.in. dyrektorzy pozostałych archiwów państwowych. Zasłużeni pracownicy Archiwum zostali uhonorowani medalami i dyplomami Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie oraz Prezydenta Miasta Lublin. Uhonorowani zostali także pracownicy naukowi lubelskich uczelni, darczyńcy Archiwum oraz osoby z nim współpracujące.

Spotkanie z okazji jubileuszu działalności Archiwum Państwowego w Lublinie zakończyło się akcentem muzycznym. Wystąpili: Agnieszka Jagiełło i Piotr Kilian z jazzowymi interpretacjami przebojów światowych. Natomiast w przerwie przed kolejną częścią wizyty w Lublinie, na zaproszonych gości czekał okazały tort jubileuszowy oraz okolicznościowa wystawa prezentująca najcenniejsze archiwalia z zasobu Archiwum.

Spotkanie jubileuszowe w Archiwum Państwowym w Lublinie w dn. 19 września 2019 r. formalnie zakończyło obchody jego 100-lecia. Pozostały po nim – miejmy nadzieję – miłe wspomnienia zaproszonych gości oraz fotografie autorstwa Piotra Maciuka, publikowane w galerii poniżej.