Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie

ul. Partyzantów 40
22-100 Chełm

telefon / faks | 82 565 80 68

e-mail | chelm@lublin.ap.gov.pl

 

Pracownicy:

mgr Katarzyna Ślusarska – kierownik Oddziału; katarzyna.slusarska@lublin.ap.gov.pl

Anna Gleń – archiwista; anna.glen@lublin.ap.gov.pl

mgr Żaneta Wasyjczuk – archiwista; zaneta.wasyjczuk@lublin.ap.gov.pl