08.02.2021 | ,,Polskie Radio Lublin”

Audycja z cyklu ,,Informator kulturalny”, z wypowiedzią dr. Bartosza Staręgowskiego na temat dokumentów powstania styczniowego przechowywanych w zasobie APL.

 

 

 

31.01.2021 | ,,Stop kultura”, TVP 3 (14 min. 10 sek.)

 

Audycja poświęcona książce dr Ewy Zielińskiej pt. ,,Fotografie Lublina z akt Inspekcji Budowlanej, wydanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie.

 

 

 

 

 

21.01.2021 | ,,Radio Bon-Ton”

Wypowiedź archiwistki chełmskiego Oddziału APL  Żanety Wasyjczuk na antenie Radia Bon-Ton dotycząca wzrostu zainteresowania badaniami nad rodzinną przeszłością

cz. 1

cz. 2

 

20.01.2021 | ,,Lublin Nasze Miasto”, portal internetowy

 

Artykuł informacyjny ,,Historyczne księgi dawnego Lublina w zbiorach Lubelskiego Archiwum Cyfrowego” poświęcony skanom z NHAB w Mińsku zamieszczonym na LAC.

 

 

 

19.01.2021 | ,,Gość Niedzielny”, wydanie internetowe

Artykuł informacyjny ,,Dawne księgi lubelskie odnalezione w Mińsku” dotyczący projektu digitalizacji zasobu staropolskiego przechowywanego w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku.

 

 

11.01.2021 | ,,Kurier Lubelski”, wydanie internetowe

Artykuł ,,Poszukiwania krewnych coraz bardziej popularne. Dziś są łatwiejsze. Dlaczego?” poświęcony akcji ,,Archiwa Rodzinne Niepodległej”.