19 września 2019 r. w Archiwum Państwowym w Lublinie odbyło się spotkanie zatytułowane „Kontynuacja i zmiana. Rozmowa o archiwach państwowych w Polsce”, poprzedzone uroczystością Jubileuszu 100-lecia Archiwum Państwowego w Lublinie. Zebranych serdecznie powitał gospodarz miejsca, Dyrektor dr Piotr Dymmel. Wśród zaproszonych gości byli archiwiści uczestniczący w XX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Lublinie oraz osoby związane z archiwistyką i lubelskim Archiwum. Dyskusję na zaproponowany temat poprowadził Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. Nawiązał do wystąpień osób, które aktywnie uczestniczyły w panelu „Archiwa w przestrzeni publicznej”, zorganizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych pierwszego dnia Zjazdu (18 września). Dr Paweł Pietrzyk zaprosił zebranych do dzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi roli archiwów we współczesnym świecie i obszarów działania samych archiwistów. Podkreślał, że archiwa powinny odpowiadać bieżącym potrzebom i wymaganiom społecznym. W dyskusji pojawiły się zarówno głosy przypominające doświadczenia codziennej pracy archiwisty w ostatnich dekadach, jak i propozycje kierunków rozwoju pracowników archiwów, w tym naukowo-badawczego.

Gościem specjalnym wieczoru był Cezary Harasimowicz. W części spotkania zatytułowanej „Źródło archiwalne w warsztacie pracy pisarza” znany scenarzysta, pisarz i aktor podzielił się przejmującą historią swojej rodziny, którą nierzadko odkrywał, poznając arkana pracy archiwisty. Docierając do kolejnych dokumentów i fotografii, coraz bardziej utwierdzał się w przekonaniu, że losy jego krewnych składają się na opowieść o trudnej historii Polski w XX wieku. Wystąpienie Pana Harasimowicza dopełniły zdjęcia, portrety i uwiecznione na fotografiach pamiątki rodzinne. Opowieść o swojej rodzinie Harasimowicz zamknął w zaprezentowanej zebranym książce pt. Saga, czyli filiżanka, której nie ma.

Na zakończenie spotkania wystąpił zespół „Głuskowianki” z Agnieszką Nowak w składzie. W repertuarze znalazły się polskie piosenki ludowe, w tym te związane z Lubelszczyzną. Publiczność przyjęła występ z entuzjazmem. Ten muzyczny akcent zwieńczył część oficjalną, odbywającą się na dziedzińcu Archiwum, następnie dyskusje przeniosły się w kuluary, gdzie na zebranych czekał poczęstunek.

 

   

fot. NDAP/Jacek Rajkowski

 

    

fot. Piotr Maciuk

 

   

   

fot. NDAP/Jacek Rajkowski

 

    

 

fot. Piotr Maciuk