W Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim otwarta została wystawa pt. „Drogi ku wiedzy”.  Zaprezentowane na niej zostały plansze wystawowe przygotowane przez lubelskie Archiwum, na których przedstawiono regulaminy, świadectwa, szkice, fotografie i inne materiały archiwalne prezentujące życie szkolne w II połowie XIX i na początku XX wieku.

Wystawa została wzbogacona eksponatami ze zbiorów własnych muzeum. W otwarciu wystawy wziął udział Krzysztof Kołodziejczyk – zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie. Wystawa będzie czynna do 20 maja 2015 r.

Foto: Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim