Kontakt

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim

ul. Generała Franciszka Kleeberga 10
21-300 Radzyń Podlaski

telefon / faks | 83 352 00 70

e-mail | radzyn@lublin.ap.gov.pl

 

Pracownicy:

dr hab. Dariusz Magier – kierownik Oddziału

dr Joanna Kowalik – starszy archiwista

Anna Petkowicz – archiwista

Szczepan Korulczyk – operator urządzeń elektronicznych

Maryla Gil – robotnik gospodarczy