,,Studia Archiwalne”

(redakcja)

Archiwum Państwowe w Lublinie

ul. Jezuicka 13

20-950 Lublin

kancelaria@lublin.ap.gov.pl

Redaktor:

dr Piotr Dymmel

p.dymmel@lublin.ap.gov.pl

tel. 81 528 61 42

Sekretarz redakcji:

dr Robert Jop

robert.jop@lublin.ap.gov.pl

tel. 81 528 61 59