Polski plakat propagandowy dwudziestolecia międzywojennego w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. M. Schmeichel-Zarzeczna, Lublin 2014, ss. 159, ISBN 978-83938833-8-7; 978-8364806-32-2