Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej.

Spotkanie odbędzie się 15 października 2020 r.  w Sali Konferencyjnej Archiwum przy ul. Jezuickiej 13.

Ze względów na sytuację epidemiologiczną liczba miejsc podczas warsztatów jest ograniczona, konieczna jest rezerwacja miejsc pod tel. 81 528 61 51 lub e-mailem: agnieszka.konstankiewicz@lublin.ap.gov.pl.

Program warsztatów:

13.30-14.30. Punkt konsultacyjny (Agnieszka Konstankiewicz).

14.30-15.30. Jak dbać o archiwalia rodzinne w domowych warunkach – warsztaty konserwatorskie (Marzanna Kędzierska).

15.30-16.40. Czym są archiwa rodzinne i jak je porządkować – warsztaty archiwalne (Agnieszka Konstankiewicz).

Jednocześnie informujemy, że w Centrali Archiwum Państwowego w Lublinie oraz w naszym Oddziale w Radzyniu Podlaskim czynny jest punkt konsultacyjny, gdzie będzie można uzyskać profesjonalne porady na temat sposobów zabezpieczenia dokumentów, zdjęć, pamiątek z domowych archiwów oraz uzyskać wiedzę jak porządkować domowe archiwalia.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami przy tworzeniu Archiwów Rodzinnych Niepodległej. Jeżeli chcesz zabezpieczyć swoje domowe archiwalia i podzielić się z innymi wiedzą o nich oraz o historii swojej rodziny, udostępnij nam rodzinne pamiątki w celu ich bezpłatnej i profesjonalnej digitalizacji. Po zeskanowaniu archiwaliów i zabezpieczaniu kopii cyfrowych zostaną one opisane i udostępnione na portalu projektu Archiwa Rodzinne,  a oryginały zostaną zwrócone właścicielowi. Zapraszamy także do przekazywania archiwów rodzinnych do zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie. Gwarantujemy ich wieczyste przechowywanie, opracowanie przy pomocy właściciela i profesjonalne zabezpieczenie.

Archiwum jest szczególnie zainteresowane archiwaliami, fotografiami, wspomnieniami, a także pamiątkami rodzinnymi obrazującymi skomplikowane drogi do odzyskania niepodległości przez Polskę. Na portalu Archiwa Rodzinne pragniemy zaprezentować różnorodność materiałów archiwalnych gromadzonych w archiwach rodzinnych i domowych ukazujących walkę o sprawę narodową, jak również lata odbudowy i organizacji państwa polskiego poprzez codzienną pracę zawodową, artystyczną, społeczną czy polityczną. Interesuje nas także zobrazowanie poprzez archiwalia życia codziennego zwykłych ludzi w odrodzonej Polsce.

Zapraszamy do udziału w warsztatach!