Serdecznie zapraszamy na inaugurację ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne”, która odbędzie się w dniu 25 lutego br. (wtorek) w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie. Spotkanie otworzy Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel, wystąpieniem zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy archiwistami”. Następie Agnieszka Konstankiewicz przedstawi ideę i program akcji „Archiwa Rodzinne” w lubelskim Archiwum. Jako główni prelegenci wystąpią Marek Łoś i Piotr Glądała.

Pierwszy z zaproszonych gości przedstawi problemy towarzyszące gromadzeniu rodzinnych archiwaliów, natomiast drugi opowie o swojej pasji genealogicznej. Wystąpieniom towarzyszyć będzie ekspozycja oryginalnych dokumentów, pochodzących z zespołu archiwalnego nr 80 – Archiwum Łosiów, przechowywanego w lubelskim Archiwum (przekazanego przez rodzinę Łosiów jako depozyt) oraz z archiwum domowego Piotra Glądały. Niniejsze spotkanie rozpocznie cykl comiesięcznych spotkań z twórcami i posiadaczami rodzinnych archiwów.

W ramach akcji „Archiwa Rodzinne” organizowane będą również comiesięczne warsztaty archiwalne. Pierwsze z nich odbędą się w dniu 27 lutego br., o godz. 16.30. Udział w warsztatach umożliwi uzyskanie informacji o zabezpieczaniu i przechowywaniu  archiwaliów rodzinnych w domowych warunkach. Uczestnicy będą mogli również uzyskać poradę co zrobić z niechcianymi lub przypadkowo znalezionymi archiwaliami, aby nie zostały bezpowrotnie utracone. W ramach warsztatów zaprezentowane zostaną źródła i wydawnictwa niezbędne do poszukiwań genealogicznych i biograficznych. Na podstawie zgromadzonych dokumentów z naszego zasobu będzie można zapoznać się z technikami wyszukiwania informacji w poszczególnych typach źródeł oraz uzyskać informacje, w jaki sposób rozpocząć czy też kontynuować poszukiwania własnej rodziny w zasobie archiwalnym. Pokażemy także w jaki sposób prowadzić poszukiwania genealogiczne, wykorzystując zasoby i możliwości Internetu.

Patronat medialny nad akcją „Archiwa Rodzinne” w lubelskim Archiwum objęły lokalne media: Kurier Lubelski, portal naszemiasto.pl, Radio Lublin, oraz TVP Lublin.