Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Janusza Hanzlika,  który zmarł 8 kwietnia 2018 roku. Profesor Hanzlik był uznanym lubelskim lekarzem i wieloletnim kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Profesor Janusz Hanzlik zapisał się również jako darczyńca Archiwum Państwowego w Lublinie. W latach 2013-2014 przekazał swoją spuściznę liczącą 188 j.a., z której został utworzony osobny zespół archiwalny. W zespole tym  najstarsze dokumenty pochodzą z początków XX w. Zbiór cechuje ogromna różnorodność.  Znalazły się w nim materiały dokumentujące jego życie prywatne i zawodowe, m.in. dokumenty oraz fotografie rodzinne, wycinki z gazet,  publikacje naukowe i materiały związane z działalnością lubelskich stowarzyszeń lekarskich oraz uczelni wyższych. Ponadto, wraz z nimi do archiwum przekazano interesujące muzealia takie jak medale, pieczątki, banknoty z różnych krajów czy bilety świadczące o licznych podróżach zagranicznych lekarza.

Z przekazanego przez prof. Hanzlika zbioru wyłania się obraz wybitnego i wielce zaangażowanego lekarza, ale też niezwykłego człowieka o wielu zainteresowaniach. Ponadto, przekazane przez Niego materiały w dużym stopniu dokumentują działanie lubelskiego środowiska lekarskiego w XX w. To wszystko sprawia, że spuścizna prof. J. Hanzlika stanowi ogromną wartość historyczną i ma duże znaczenie dla poznania jego biografii i środowiska medycznego w Lublinie i Polsce.

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół nr 2515, Spuścizna Janusza Andrzeja Hanzlika prof. nauk medycznych.