Archiwum Państwowe w Lublinie zawiadamia, że w dniu 14 października 2014 r. o godzinie 9.00 w siedzibie AP w Lublinie odbędzie się posiedzenie Komisji Metodycznej Archiwum Państwowego w Lublinie i w Zamościu.

Tematem obrad będą:

Kwalifikacje nowych zespołów przyjętych do zasobu APZ, APL i O/Kraśnik;

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Zamościu [1953]1954-1975 wstęp i inwentarz L. Wyszyńska; rec. A. Kędziora;

Gminna Rada Narodowa w Międzyrzecu Podlaskim 1973-1990 wstęp i inwentarz A. Petkowicz, J. Kowalik; rec. E. Wierzbicka;

Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim 1973-1990 wstęp i inwentarz A. Petkowicz, J. Kowalik; rec. E. Wierzbicka;

Wnioski na przesunięcia E. Bednarczyk;

Informacja dotycząca przejęcia dokumentacji pozostałej po byłym Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej w Lublinie, D. Modzelewska;

Wniosek o ustalenie dalszych prac nad zespołem Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca, K. Gałęzowska;

Wniosek o ustalenie metod opracowania materiałów pozostających poza ewidencją w zespole Kancelaria Gubernatora Lubelskiego, M. Matraszek.