W dniu 4 lutego 2014 r., odbyło się uroczyste otwarcie pracowni digitalizacji w Chełmskim Oddziale Archiwum Państwowego w Lublinie z udziałem przedstawicieli władz miasta Chełma, w tym zastępcy Prezydenta Miasta Chełm, Przewodniczącego Rady Miasta, jak również dyrektorów oraz pracowników chełmskich placówek kultury, ochrony zabytków, regionalistów, archiwistów zakładowych, młodzieży licealnej.

Podczas spotkania dr Piotr Dymmel, Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie dokonał uroczystego otwarcia, natomiast Michał Zawada, pracownik AP w Lublinie, przedstawił jeden z etapów procesu digitalizacji – skanowanie materiałów archiwalnych.