WYKAZ NABYTKÓW BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 

STYCZEŃ-KWIECIEŃ 2023 r.

Książki:

 • „Kronika Warszawy” nr 1-2 (165-166), Warszawa 2022.
 • Adamiak Kazimierz, Stąd nasz ród: genealogia chłopskich rodzin okolic Fajsławic: od drugiej połowy XVII do pierwszej połowy XX wieku. Fajsławice 2018.
 • Archiwalia nieoczywiste, red. Dariusz Magier, Rafał Borychowski. Siedlce 2023.
 • Biografie kresowe, oprac. Dorota Lewandowska; przy współpracy Małgorzaty Kośki, Sławomira Postka, Huberta Wajsa. Warszawa 2022.
 • Bohaterowie z AK, red. Krzysztof Ścisło. Katowice 2022.
 • Ciepłowski Zbigniew, Nasi Przodkowie: genealogia Oleśnickich rodzin. Oleśniki 2021.
 • Dary historii, teksty i oprac. Dorota Kitlas-Gawin, Aleksandra Nosowska. Radom 2022.
 • Historie z rodzinnych archiwów, Warszawa 2021.
 • Instrukcje różnych urzędów zakonnych: XVII-wieczna instrukcja organizacji klasztoru karmelitanek bosych, oprac. Halina Dudała. Warszawa 2022.
 • Katarzyna Kwaśniewicz, Rzecz o konserwacji archiwaliów w Polsce w XX i XXI wieku, Warszawa 2022.
 • Kazimierz Konarski, Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania, Warszawa 2022.
 • Kiedy ziemia przestała być centrum wszechświata: kopernikana w Archiwach Państwowych : katalog wystawy = When the Earth ceased to be the centre of the Universe : Copernicus related sources in the State Archives : exhibition catalogue, oprac. Michalina Duda, Beata Herdzin, Mateusz Superczyński. Toruń 2023.
 • Krajewska Maria, Korespondencja do Erazma Majewskiego (1858-1922) w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie: przewodnik. Lublin-Warszawa 2021.
 • Kronika kompanii byłych żołnierzy polskich w Afryce z lat 1941-1942, oprac. Lidia Potykanowicz-Suda, Warszawa 2022.
 • Księga ławnicza miasta Barcina 1564-1668 (-1758), oprac. i wyd. Marcin Frąś, Wiesław Nowosad, Warszawa 2022.
 • Mamo, ja nie chcę wojny! 1939-45 Polska, 2022 Ukraina: polsko-ukraiński projekt archiwalny (katalog wystawy), oprac. i realiz. Olha Kulinich, Daria Koval, Mariusz Olczak, Dorota Sadowska, Warszawa 2022.
 • Monika Płuciennik, Polska Terminologia Archiwalna w źródłach prawa, Warszawa 2020.
 • Odbudowa miasta Poznania: 2, 1947-1955, oprac. Celina Barszczewska, Julia Wesołowska, Wydanie II. Poznań 2022.
 • Odbudowa miasta Poznania: 1, 1945-1946, oprac. Celina Barszczewska, Julia Wesołowska, Wydanie I. Poznań 2022.
 • Patrimonium Ecclesiae Christi tradere: księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi: z okazji 75-lecia urodzin, 50-lecia prezbiteriatu, 30-lecia sakry biskupiej i 40-lecia pracy naukowej. T. 1, red. Piotr Górecki, Jan Pyk. Opole 2022.
 • Patrimonium Ecclesiae Christi tradere: księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Janowi Kopcowi: z okazji 75-lecia urodzin, 50-lecia prezbiteriatu, 30-lecia sakry biskupiej i 40-lecia pracy naukowej. T. 2, red. Piotr Górecki, Jan Pyk. Opole 2022.
 • Paweł Ceranka, Urząd Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1939-1945, Warszawa 2021.
 • Piekarski Tomasz, Dawny Płock w fotografii z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. Płock 2022.
 • Placówki dyplomatyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918 -1945 .Informator archiwalny, oprac. Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik, Jan Zdanowski, Warszawa 2022.
 • Poland September 1939-July 1941. Berlin – Boston 2023.
 • Urzędnicy służby zagranicznej RP 1918-1945, t. I i II. Przewodnik biograficzny, oprac. Krzysztof Smolana, Warszawa 2020.
 • Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1945, oprac. Paweł Ceranka, Krzysztof Szczepanik, Warszawa 2020.
 • Warszawskie dzieci, Warszawa 2022.
 • Wsi spokojna, wsi wesoła… Polska wieś w dawnej fotografii, Warszawa 2022.
 • Zbroja Barbara, Za obiektywem: krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku: katalog wystawy. Kraków 2022.
 • Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię: prace laureatów konkursu, red. Iga Bańkowska, Janina Kosman. Szczecin 2020.