WYKAZ NABYTKÓW

 BIBLIOTEKI ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W LUBLINIE

 

STYCZEŃ 2021 r.

Książki:

 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, cz. 2, czerwiec 1941 – kwiecień 1943. Wyd. 2 popr. i uzup. Red. Ewa Kostka. Warszawa 2019.
 • Dokumenty niepodległej w regionie siedleckim. Oprac. D. Magier. Siedlce 2019.
 • Dostatni T. Otwarta brama. Lublin 2019.
 • Educare necesse est – wokół idei patriotyzmu. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Red. V. Urbaniak. Warszawa 2019.
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. T. 3. Red. G. Waligóra, Ł. Sołtysik, K. Dworaczek, L. Próchnik, M. Zwolski. Warszawa 2019.
 • Izbicki T. Droga babci Ewy z Zamchu na Mazowsze. Warszawa 2020.
 • Kamiński I. C., Łosińska E. Skarga katyńska. Kraków 2015.
 • Kozłowski T. Koniec imperium. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990. Warszawa 2019.
 • Od wojny do wojny, czyli obraz życia Warszawy w czasach przełomu. Oprac. M. Jaszczyńska, R. Sztarski. V. Urbaniak, Warszawa 2019.
 • Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”. Materiały z konferencji Gdańsk, 21 listopada 2013 r. Red. M. Kruk, Ł. Grochowski. Warszawa-Gdańsk 2019.
 • Sonderfahndungsbuch Polen (Specjalna Księga Gończa dla Polski). Wstęp G. Bębnik. Katowice – Warszawa 2019.
 • Sumariusz Ksiąg Poselstw Metryki Koronnej. T. 1, Jagiellonowie. Oprac. I. Sułkowska-Kurasiowa, J. Wejchertowa. Warszawa 2019.
 • Wąs P. Konspiracyjne wojsko polskie album fotograficzny. Łódź 2019.
 • Wołoszyn J. Zapomniane ogniwo. Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944-1956. Warszawa 2019.
 • Wrona P. Armia komendanta. Związek Strzelecki na Lubelszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 2019.
 • Wroński T. Udział mieszkańców Bieżanowa w walce o niepodległość Polski (1914-1920). Kraków 2019.
 • Z dziejów polskiej emigracji politycznej po 1939 roku. Ludzie, struktury, idee. Red. P. Pleskot. Warszawa 2019.
 • Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej. Przegląd zawartości. Indeksy. Red. T. Stempowski, K.W. Ślusarski. Warszawa 2019

Czasopisma:

 • Głos Ziemi Urzędowskiej 2019.
 • Kronika Warszawy Nr 2 (2018), Nr 1-2 (2019).
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej Nr 2-4 (2019).