Komitet Naukowy:

Przewodniczący: prof dr hab. Krzysztof Skupieński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. Stefan Lehr (Niemcy)

prof. Ludmiła Mazur (Rosja)

prof. Sergej Posochov (Ukraina)

prof. Marie Ryantová (Czechy)

 

Komitet Redakcyjny:

Redaktor: dr Piotr Dymmel (Archiwum Państwowe w Lublinie)

dr hab. Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr Joanna Kowalik-Bylicka (Archiwum Państwowe w Lublinie O/Radzyń Podlaski)

Sekretarz redakcji: dr Robert Jop (Archiwum Państwowe w Lublinie)