Metryki chrztów parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej z lat 1598-1624 i 1694-1695, oprac. R. Jop, Lublin 2016, ss. 239 + 8 il., ISBN 978-83-945713-0-6

Załączniki