Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Zygmunta III Wazy 1587-1632, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2014, ss. 243, ISBN 978-83-938833-0-1; 978-83-7784-564-6