Akta sejmikowe Ziemi Chełmskiej 1572-1668, oprac. H. Gmiterek, W. Bondyra, J. Ternes, Lublin 2013, ss. 739, ISBN 978-83-926895-9-1; 978-83-7784-418-2