Miscellanea Lublinensia. Raptularz Zbigniewa Borowskiego 1604-1644. Taksa cen towarów sporządzona przez komisję sejmową w Lublinie w 1628 roku, oprac. H. Gmiterek, Lublin 2017, ss. 135 + 4 il., ISBN 978-83-945713-3-7

Załączniki