Rejestr dochodów i wydatków kancelarii grodzkiej lubelskiej z lat 1689-1691, oprac. R. Jop, Lublin 2006, ss. 181 + 6 il., ISBN 83-89115-69-7