Słupy pocztowe

Słupy pocztowe

W czasie powstania bardzo ważną kwestią była sprawna komunikacja między oddziałami wojska powstańczego, głównie w celu szybkiego przekazywania rozkazów. W województwie lubelskim bardzo słabo rozwinięta była sieć dróg, stąd ważną rolę komunikacyjną odgrywały trakty pocztowe. Komunikacja miedzy powstańcami odbywała się zatem najczęściej za pomocą poczty, która jednak nie wszędzie docierała. W celu usprawnienia przekazywania poczty między oddziałami wojskowymi Dyrekcja Generalna Poczt w piśmie z 26 grudnia  1830 r. określiła zasady wykorzystania traktów i słupów pocztowych do komunikacji między powstańcami. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji w piśmie z dnia 24 stycznia 1831 r. podała natomiast wytyczne w sprawie ustawiania słupów pocztowych do przesyłania ekspedycji dowódcom wojska polskiego ?gdzie poczta więcej jak o mil 4 nie dochodzi?. Przekazywanie poczty, rozkazów i przesyłek miało się odbywać za pomocą kurierów pocztowych sztafetami. Kurierzy poruszali się pomiędzy stacjami zaznaczonymi słupami pocztowymi.

 

Źródła:
Rząd Gubernialny Lubelski. Komisja Województwa Lubelskiego [1812-1836] 1837-1866 [1867-1873], sygn. 555
Skarbek J., Województwo lubelskie w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 2011

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*