Straż Bezpieczeństwa

Straż Bezpieczeństwa

Rozporządzeniami Rady Administracyjnej z 2 i 3 grudnia 1830 roku powołana została w miastach oraz wsiach Królestwa Polskiego straż bezpieczeństwa. Władze prowincjonalne miały utworzyć straże bezpieczeństwa w terminie 3 dni od daty otrzymania tego rozporządzenia. Rekrutacją zostali objęci mężczyźni zdolni do noszenia broni w wieku od 18 do 45 lat, z wyłączeniem duchownych, urzędników w służbie czynnej oraz cudzoziemców, o ile taka była ich wola. Do straży powołani zostali właściciele nieruchomości, kupcy, rzemieślnicy, właściciele warsztatów oraz czeladź. Funkcje setników zastrzeżono dla właścicieli nieruchomości i kupców. Dziesiętnikami mogli być przedstawiciele innych grup społecznych, w tym również włościan. Straż bezpieczeństwa, podzielona na setnie i dziesiętnie, dwa razy na tydzień miała zbierać się do przeglądów. Była zobowiązana do codziennego odbywania patroli nocnych oraz zaciągania warty przy rogatkach i w innych wyznaczonych do tego miejscach. Do obowiązków setników i dziesiętników należał nadzór nad uzbrojeniem. Organizację straży bezpieczeństwa zlecono prezydentom, burmistrzom miast i wójtom gmin, których obowiązkiem było sporządzenie wykazów członków i przesłanie takowych władzom zwierzchnim. W pracach związanych z organizacją straży bezpieczeństwa z władzami lokalnymi miały współpracować wojewódzkie Komitety Obywatelskie, powołane postanowieniem Rady Administracyjnej z 2 grudnia 1830 roku. Wydział Wykonawczy Rady Administracyjnej na organizatorów Straży Bezpieczeństwa w województwie lubelskim powołał pułkownika Wincentego Szeptyckiego z Jakubowic pod Lublinem oraz pułkownika Henryka Kamieńskiego z Bukowej w powiecie chełmskim. Na posiedzeniu Urzędu Municypalnego Lublina w dniu 12 grudnia 1830 r. dokonano wyboru naczelnika Straży Bezpieczeństwa (Gwardii Narodowej), którym został bogaty mieszczanin lubelski, fabrykant piwa i właściciel Sławinka pod Lublinem Paweł Wagner.

 

Źródła:
Rząd Gubernialny Lubelski. Komisja Województwa Lubelskiego [1812-1836] 1837-1866 [1867-1873], sygn. 494

Akta miasta Bełżyc 1464-1869, sygn. 22